Surte Lagerservice – när du behöver lokal, lager eller kontor nära Göteborg

Vi är ett mindre och personligt fastighetsföretag som äger och förvaltar 37 000 m2 kommersiella fastigheter och 40 000 m2 uthyrningsbar mark. Vi har många typer av lokaler i 12 fastigheter alla centrerade kring gamla Surte Glasbruk ca 10 minuter norr om Göteborg.